Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 789
Lượt truy cập trong tuần: 125
Lượt truy cập trong tháng: 1619
Lượt truy cập trong năm: 35447
Tổng số truy cập: 976268

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

CỬ TRI XÃ THỤY LÂM TÍCH CỰC THAM GIA LẤY Ý KIẾN VỀ THÀNH LẬP QUẬN ĐÔNG ANH VÀ PHƯỜNG THỤY LÂM THUỘC QUẬN ĐÔNG ANH
Ngày đăng 10/04/2023 | 08:00  | Lượt xem: 210

Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính lịch sử đối với nhân dân trên địa bàn huyện Đông Anh nói chung và xã Thụy Lâm nói riêng

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND huyện Đông Anh về việc tổ chức lập, niêm yết danh sách cử tri và theo dõi tình hình cử tri chuẩn bị cho việc lấy ý kiến về thành lập Quận Đông Anh và các phường thuộc Quận Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/ĐU ngày 24/5/2023 của Đảng ủy xã Thụy Lâm về Quyết tâm, thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập Quận Đông Anh và phường Thụy Lâm thuộc Quận Đông Anh, thành phố Hà Nội.

UBND xã Thụy Lâm thông báo đến toàn thể Nhân dân các nội dung có liên quan đến việc tổ chức lập, niêm yết danh sách cử tri và theo dõi tình hình cử tri chuẩn bị cho việc lấy ý kiến về thành lập Quận Đông Anh và các phường thuộc Quận Đông Anh, thành phố Hà Nội trên địa bàn xã Thụy Lâm như sau:

1. Hiện nay, danh sách cử tri đã được Ban lãnh đạo các thôn, khu niêm yết công khai tại Nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã; UBND xã Thụy Lâm đề nghị Nhân dân sắp xếp thời gian đến Nhà văn hóa thôn để kiểm tra thông tin cử tri, nếu có sai sót, cần bổ sung, chỉnh sửa thông tin của cử tri tại hộ gia đình hoặc có ý kiến khác thì báo lại với các ông bà Trưởng thôn, Khu tiếp nhận nội dung ý kiến.

2. Đối tượng lấy ý kiến:

Cử tri là công dân có hộ khẩu thường trú tại xã Thụy Lâm và sinh từ ngày 30/5/2005 trở về trước (Tức là từ đủ 18 tuổi trở lên).

3. Sau khi kết thúc thời gian niêm yết danh sách cử tri và có văn bản chỉ đạo của các cấp, các tổ lấy phiếu xin ý kiến tại các thôn sẽ tiến hành lấy ý kiến cử tri tại từng hộ gia đình vì vậy kính đề nghị nhân dân sắp xếp thời gian và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri tham gia tích cực khi được lấy ý kiến.

Nội dung phiếu lấy ý kiến cử tri “Về thành lập quận Đông Anh và phường Thụy Lâm thuộc Quận Đông Anh, thành phố Hà Nội” gồm 5 cột:

Cột 1: Số thứ tự

Cột 2: Họ và tên

Cột 3: Thành lập quận Đông Anh

Cột 4: Thành lập phường Thụy Lâm thuộc Quận Đông Anh

Cột 5: Ký tên.

Đối với cột 3 và cột 4 sẽ có 02 ô bổ sung đi kèm đó là ô Đồng ý và ô không Đồng ý.

- Cử tri chú ý:

+ Khi nhận được phiếu lấy ý kiến điền đầy đủ thông tin từ cột 1 đến cột 2.

+ Nếu đồng ý thì đánh dấu “X” vào ô đồng ý, Nếu không đồng ý thì đánh dấu “X” vào ô không đồng ý. Nếu không đánh dấu hoặc đánh dấu vào cả 2 ô đồng ý và không đồng ý thì phiếu đó của cử tri sẽ là phiếu không hợp lệ.

+ Trong phiếu lấy ý kiến còn có phần Ý kiến khác, các cử tri có thể viết thêm phần ý kiến khác vào đó để Tổ lấy phiếu tổng hợp.

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin trên phiếu cử tri sẽ ký tên và sau đó bàn giao lại phiếu cho tổ lấy ý kiến.

Mỗi lá phiếu cho ý kiến của cử tri Thụy Lâm tượng trưng cho niềm tin và nguyện vọng của cử tri đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà, xã nhà. Quyền và nghĩa vụ của cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cũng được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện tính dân chủ của nhà nước của dân, do dân, vì dân. Vì vậy mỗi cử tri xã Thụy Lâm cần thể hiện rõ quyền dân chủ, tinh thần yêu quê hương, tính trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân trong xây dựng quê hương bằng việc tham gia trả lời phiếu xin ý kiến về thành lập quận Đông Anh và phường Thụy Lâm thuộc quận Đông Anh, vì mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Để bảo đảm cho công tác xin ý kiến cử tri về thành lập quận Đông Anh và phường Thụy Lâm thuộc quận Đông Anh thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, mỗi công dân cần thực hiện quyền lợi chính đáng của mình một cách công khai, dân chủ, trực tiếp góp phần xây dựng huyện nhà, xã nhà phát triển lên tầm cao mới. Công tác chuẩn bị cho việc lấy phiếu xin ý kiến cử tri xã Thụy Lâm về thành lập quận Đông Anh và phường Thụy Lâm thuộc quận Đông Anh đang được triển khai theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, toàn thể cử tri xã Thụy Lâm sẽ cùng với cử tri của huyện Đông Anh thực hiện quyền làm chủ của mình, trực tiếp làm cho lịch sử xây dựng và phát triển huyện Đông Anh, xã Thụy Lâm bước qua một mốc son mới với những thành tựu rực rỡ. `

Để Đề án xây dựng và thành lập xã Thụy Lâm thành Phường, huyện Đông Anh thành Quận thành công và đúng quy định của Pháp luật; Mỗi cử tri Thụy Lâm hãy tích cực, trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến về thành lập quận Đông Anh và phường Thụy Lâm thuộc quận Đông Anh. Góp phần xây dựng xã Thụy Lâm sớm trở thành Phường giàu đẹp, văn minh./.