Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 844
Lượt truy cập trong tuần: 120
Lượt truy cập trong tháng: 1614
Lượt truy cập trong năm: 35442
Tổng số truy cập: 976263

Xã Thụy Lâm ở phía Đông Bắc huyện Đông Anh, là vùng đất cổ ở ven sông Cà Lồ, có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa. Xã tiếp giáp với các xã: xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn về phía Bắc; các xã Hòa Tiến, Yên Phụ, Văn Môn, huyện Yên Phong về phía Đông và Đông Nam; các xã Vân Hà, Liên Hà huyện Đông Anh về phía Nam; xã Xuân Nộn huyện Đông Anh về phía Tây. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 1124.4ha, với 20.168 nhân khẩu (5.032 hộ) sống tập trung tại 11 thôn, khu. Đảng bộ xã có 463 Đảng viên, hiện đang sinh hoạt tại 19 chi bộ; có đầy đủ hệ thống chính trị từ xã đến thôn, khu.

Thời phong kiến nơi đây gồm 3 xã: Thụy Lôi, Thư Lâm và Đào Thục thuộc huyện Yên Phong, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc; từ năm Bính Tý đời Tự Đức (năm 1876) cả 3 xã được cắt chuyển về huyện Đông Anh; sau đó thuộc nhiều đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nhau. Từ năm 1949, thành lập xã Tiến Mỹ (Tiến Bộ) gồm ba xã trên, nay là xã Thụy Lâm. Tháng 5 năm 1961 xã được nhập về thành phố Hà Nội cùng cả huyện Đông Anh.

Các làng xã thuộc xã Thụy Lâm ngày nay được biết đến với những huyền tích, huyền thoại về Thục An Dương Vương, với các sản phẩm thủ công như dệt, đan lát; với những nét văn hóa tinh thần độc đáo như hội Đền Sái với tục rước vua, rối nước làng Đào Thục, vật Thụy Lôi, truyền thống học hành với các vị danh nhân khoa bảng được ghi trong chính sử…

Từ tháng 8 năm 1945, người Thụy Lâm tiếp nhận ánh sáng cách mạng, đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Trong kháng chiến chống Pháp, cùng với các xã trong vùng, quân và dân Thụy Lâm kiên cường bám trụ, chiến đấu bảo vệ quê hương, đóng góp sức người, sức của vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Nhân dân xã Thụy Lâm luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường, năng động trong cuộc sống, nhanh chóng thích ứng với nền kinh tế mỗi thời kỳ. Dân chủ, bình đẳng, không phân biệt chính cư, ngụ cư vươn lên góp phần cùng cả dân tộc trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Thụy Lâm – vùng đất, con người và truyền thống lịch sử đã, đang và sẽ còn được xây đắp, in đậm dấu ấn của quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nhân dân Thụy Lâm anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất, một dạ một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ. Quân và dân xã Thụy Lâm luôn đoàn kết, thống nhất một lòng đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, có lòng căm thù giặc sâu sắc, kiên quyết chiến đấu với kẻ thù, đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và trong công cuộc đổi mới. Ngày nay, Đảng bộ và nhân dân xã Thụy Lâm đã và đang thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, kinh tế trên địa bàn xã tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng cao, trung bình 5 năm là 10.2%; Thu - chi ngân sách đảm bảo đúng quy định; Công tác quản lý đất đai - TTXD, VSMT được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt; Công tác GPMB đã có nhiều kết quả; Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư được quan tâm thực hiện tốt; an sinh xã hội được đảm bảo, công tác văn hóa - xã hội các chương trình chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo được duy trì; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT; đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cấp đường giao thông nông thôn, đường mương nội đồng;

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được giai đoạn 2016-2020 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025, với việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng xã Thụy Lâm thành Phường, thực hiện hợp nhất bộ tiêu chí xã phường và tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu thành phường trước năm 2025. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt giai đoạn 2020-2025 nên đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Hiện xã còn 9 tiêu chí chưa đạt. Xã đã xây dựng Kế hoạch, lộ trình để từng bước hoàn thiện các tiêu chí. Tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân để hiểu và cùng thực hiện, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đảm bảo hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ sát với thực tế, trên cơ sở đó có giải pháp thực hiện cho từng lĩnh vực, từng ngành đảm bảo hiệu quả.