Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 702
Lượt truy cập trong tuần: 75
Lượt truy cập trong tháng: 1569
Lượt truy cập trong năm: 35397
Tổng số truy cập: 976218

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

HỘI LHPN XÃ THỤY LÂM TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ THÀNH LẬP QUẬN ĐÔNG ANH VÀ PHƯỜNG THỤY LÂM THUỘC QUẬN ĐÔNG ANH
Ngày đăng 08/06/2023 | 15:36  | Lượt xem: 195

Từ ngày 28/5/2023 đến ngày 8/6/2023 hội LHPN xã Thụy Lâm tổ chức, triển khai hội nghị tuyên truyền lấy ý kiến cử tri về thành lập Quận Đông Anh và Phường Thụy Lâm thuộc Quận Đông Anh từ cấp xã xuống các thôn, khu trên địa bàn xã.

Thực hiện Kế hoạch của hội LHPN huyện Đông Anh, Nghị Quyết số 61-NQ/ĐU ngày 25/3/2023 của Đảng ủy xã Thụy Lâm về công tác thông tin tuyên truyền lấy ý kiến cử tri về thành lập Quận Đông Anh và phường Thụy Lâm thuộc Quận Đông Anh. Hội LHPN xã Thụy Lâm đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai h quán triệt các văn bản tới 100% các chi hội. 

Ngay sau hội nghị quán triệt ở cấp xã, các chi hội trên địa bàn toàn xã đã triển khai hội nghị 1 cách nghiêm túc và thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, tính đến thời điểm ngày hôm nay, đã có 11/11 chi hội tổ chức hội nghị tuyên truyền, trong những ngày tới, các chi hội còn lại sẽ tiếp tục hoàn thành công tác tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động.

Các nội dung mà hội phụ nữ xã Thụy Lâm tập chung tuyên truyền đó là khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng xã Thụy Lâm thành Phường, huyện Đông Anh thành Quận, những kết quả đạt được qua quá trình thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Thụy Lâm thành Phường, huyện Đông Anh thành Quận, hội LHPN xã Thụy Lâm xác định đây là sự kiện lịch sử quan trọng, cần sự đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của hội viên phụ nữ.

Trong thời gian tới, hội LHPN xã Thụy Lâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, nhân dân trên địa bàn xã và tiếp tục chỉ đạo các cán bộ chi hội tham gia các tổ lấy ý kiến cử tri tại thôn, Khu vào ngày 11/6/2023 góp phần đưa xã Thụy Lâm thành Phường, huyện Đông Anh thành Quận văn minh, giàu đẹp.